За нас
Агенция за преводи Грег

Агенция за преводи ГРЕГ е тясно специализирана в предоставянето на висококачествени преводачески услуги в различни области на писмения и устния превод. Компанията е основана през 2006 година и има сключен договор с Министерство на Външните работи за извършване на официални преводи на документи и други книжа № 1679/26.06.2012г.

 

Въведената система за управление на поръчките и качеството на услугите позволява едновременна работа с преводачи, екипи и доставчици на допълнителни услуги, както от България, така и от други държави. Като резултат предлагаме и превод с чужди езикови двойки (без нуждата от междинен превод на български език), локализация на софтуер, уеб сайтове, многоезични проекти и съпътстващи услуги.

 

Преводачите и външните подизпълнители, работещи за Агенция ГРЕГ, се подбират изключително внимателно след не по-малко от два теста (общ и специализиран в съответната област). В процеса на работа се прилагат най-добрите техники за проверка на качеството и консистентността на преводите като SDL Trados QA checker, QADistiller и други.

Контакти Агенция за преводи Грег
Адрес:
Бул. Христо Смирненски 50, 
1164 София

Имейл: office@greg-bg.com
Телефони и факс:
+359 2 9804090

Мобилен:
+359 87 99 100 47
 
Работно време:
Понеделник - петък
10:00 - 19:00
 

 

Агенция за преводи Грег